Szolgáltatásaink


Szolgáltatásainkkal elsősorban a foglalkoztatás, oktatás és a szociális ellátás területén tevékenykedő szervezetek, szakemberek, hallgatók és önkéntesek munkáját segítjük.

Képzési programjaink

Információszolgáltatás, nyilvánosság szervezése:

 • Pályázatfigyelés, pályázatkészítés, szaktanácsadás
 • Információs kiadványok szerkesztése, megjelentetése
 • Konferenciákon, kiállításokon és a médiában a tagszervezeteink képviselete
 • Társasági beszámoló megjelentetése


Humánerőforrás-fejlesztése, szakmai tanácsadás és véleményezés:

 • Szakmai műhelyek szervezése, szakértői feladatok ellátása
 • Hálózatépítés, kapcsolattartás
 • Képzések a tagszervezetek és a szakemberek számára


Minőségi szempontok, akkreditációs folyamatok kidolgozása:

 • Modell program folyamatos továbbfejlesztése módszertani műhely keretében


Az országban működő tagszervezetek összefogása:

 • Szakmai minisztériumok források felé érdekképviselet és szakmai képviselet
 • Munkaügyi központoktól szolgáltatások kiszerződési lehetőségeinek figyelemmel kísérése
 • Érdekérvényesítés


Térségi, országos és nemzetközi rendezvények szervezése:

Ifjúságpolitikai és foglalkoztatáspolitikai programok:

 • Érdekegyeztető fórumok „Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások program” feladatvállalásainak teljesíthetőségéről
 • Ifjúságvédelmi fórumok, műhelybeszélgetések az ország ifjúsággal foglalkozó szervezetei részére


Nemzetközi partnerségi háló kiépítése:

 • Nemzetközi szakmai konferenciákon való részvétel
 • Partnerszervezetekkel kapcsolatépítése
 • Nemzetközi projektekfelnőttképzési
engedélyezési szám:
E-001244/2015