Svájci és magyar partnerekkel, az OKIDE konzorciumi partnerségével elindult a Revita Alapítvány új projektje, a KRAFT


A Revita Alapítvány a svájci Förderverein Cocomo-val, valamint két magyar partnerével, a CSAT Egyesülettel és az OKIDE-vel folytatja a korábban megkezdett módszertani munkát a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése terén. A feltáró jellegű munkát követően a KRAFT (Kreatív, fejlesztő, gyakorlatorientált módszerek az egyéni fejlesztésben) elnevezésű projekt keretében olyan módszerek és eszközök fejlesztését tűztük ki célul magunk elé, amely közvetett módon a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű emberek munkába állási esélyeit javítják, illetve közvetlenül az őket támogató civil szakmai szolgáltató szervezetek munkáját segítik.

A KRAFT projektben a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű emberek felmérését, felkészítését végző szakemberek számára a partnerekkel közösen fejlesztünk ki egy új – a szakmai munka során jól használható – gyakorlatorientált módszert és eszközt. A hazai és svájci módszerek célirányos feltárását és megismerését követő fejlesztő munka egy kézzelfogható, jól demonstrálható, megfizethető, ugyanakkor hatékony módszer és a hozzá kapcsolódó eszköz kialakítására, további partnerek bevonásával történő tesztelésére és elterjesztésére fókuszál.

A tíz hónapos szakmai munka előrehaladásáról, a módszer és a hozzá kapcsolódó eszköz tesztelésének lehetőségéről folyamatosan tájékoztatjuk a KRAFT projekt eredményeire kíváncsi munkaerő-piaci szolgáltató szervezeteket:

  • Nyitórendezvény: 2014. január 15-17. között lezajlott a KRAFT projekt nyitórendezvénye, véglegesítésre került a teljes ütemezés, a résztvevő szakértők meghatározták a szakmai munka fókuszát és kijelölték a további együttműködés irányait.
  • Svájci és magyar gyakorlatorientált módszerek: A projekt első negyedévében olyan gyakorlatorientált módszereket gyűjtöttük össze, amelyeket a szakemberek már alkalmaznak a munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása során, vagy egyéb más területen. A rövid bemutató anyagok alapján választották ki a projektben dolgozó szakemberek azokat a módszereket, amelyek számukra a leginkább érdekesek a másik ország gyakorlatában. A kiválasztott módszerek adják a tanulmányutak szakmai programjának gerincét.

Mindkét országból 10-10 db gyakorlatorientált módszer leírását készítettük el; a módszerekről készített rövid bemutatkozó anyagok letölthetőek (magyar és német nyelven) az alábbi linkekre kattintva:

Magyar módszerek magyar nyelvű leírásai

Magyar módszerek német nyelvű leírásai

Svájci módszerek német nyelvű leírásai

Svájci módszerek magyar nyelvű leírásai

 

  • Tanulmányút Svájcban: 2014. április 7-11. között zajlott le a KRAFT projekt svájci módszerek megismerését célzó tanulmányútja. A tanulmányút során megtekintett módszerek a következők voltak:

„Marte Meo”

„Munkakörkép”

„Munkaerő-piaci kvalifikációk felmérése”

„Értékszemléletek”

„Az ügyfél mint rendező”

„Munkahelyváltás”

A módszereket – az elméleti keretek megismerése mellett – a szakértőink saját maguk is kipróbálhatták, vagy megtekinthették a célcsoporttal való közös munkát. Számos olyan tapasztalattal, ötlettel és elképzeléssel zártuk le a tanulmányutat, melyeket fel tudunk használni a későbbiekben saját módszerünk kidolgozása során.

  • Tanulmányút Magyarországon, workshop a közös módszer kidolgozásához: A projekt következő rendezvénye 2014. május 19-30. között kerül majd lebonyolításra. A leírások alapján kiválasztott magyar módszerek meglátogatása, kipróbálása mellett elkezdődik a közös módszer kidolgozása is.

 

Amennyiben bármilyen kérdése van a projekttel kapcsolatban, keresse projektmenedzserünket:

Prókai Orsolya (Revita Alapítvány), 52/533-133, prokai.orsolya@revitaalapitvany.hu
www.revitaalapitvany.hu

A projektben résztvevő konzorciumi partnerek elérhetősége:

Förderverein cocomo: www.cocomo.ch

CSAT Egyesület: www.csat.hu

OKIDE: www.okide.hu

 

A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósul meg (projektazonosító: TPPA/2013/03/26).

A Svájci-Magyar Együttműködési Program hivatalos weboldala: http://www.svajcihozzajarulas.hu
felnőttképzési
engedélyezési szám:
E-001244/2015