Pályázati lehetőségek az Európa a polgárokért program 2014-2020-as időszakában


Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának szerepe, hogy igazi kapocs legyen Európa és a polgárok között. A polgárok aktív részvétele Európa közös építésében elengedhetetlenül fontos. A program ennek érdekében támogatja a különböző országok állampolgárainak és szervezeteinek együttműködését, hogy találkozzanak, közösen cselekedjenek és együtt alakítsák ki saját elképzelésüket egy nemzeteken túlmutató, de a sokszínűséget tiszteletben tartó európai környezetről.

A program prioritásai mellett egyre nagyobb hangsúly helyeződik a világosan megjelenő és kidolgozott európai dimenzióra, az innovatív munkamódszerekre, az újszerű tevékenységekre és a disszeminációra, valamint arra, hogy a projekteknek legyen úgynevezett multiplikátorhatásuk is a közvetlenül részt vevőknél szélesebb körben. Elsőbbséget élveznek továbbá az alulreprezentált vagy kevesebb lehetőséggel bíró csoportokból érkező polgárok bevonását célzó projektek.

Az Európai Bizottság Európa a polgárokért programjának célja, hogy segítse a polgárokat az Unió történelmének, működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre ösztönzi őket.

Az új program két pályázati csoportra bontható:

1. alprogram: Európai emlékezet

2. alprogram: Demokratikus szerepvállalás és állampolgári részvétel:

  • Testvérvárosi találkozók
  • Testvérvárosi tematikus hálózatok
  • Civil szervezetek által kezdeményezett projektek

Az első beadási határidő a Testvérvárosi találkozók, a Városok hálózatai és az Európai emlékezet című projektek számára: 2014. június 4.

Ezt követő beadási határidő az évben a Testvérvárosi találkozók, a Városok hálózatai és a Civil szervezetek által kezdeményezett projektek számára: 2014. szeptember 1.

Az Európa a polgárokért programban alprogramoktól függően részt vehetnek: helyi/regionális hatóságok, non-profit szervezetek, kutatóintézetek, települési önkormányzatok, testvérvárosi társulások, helyi hatóságokat képviselő non-profit szervezetek, helyi hatóságot képviselő szövetségek, civil szervezetek, oktatási, kulturális intézetek.

Az Európai Emlékezet című alprogramban, valamint a Civil szervezetek által kezdeményezett projektekben civil szervezetek is pályázhatnak, míg a Városok hálózatai programban partnerként jelenhetnek meg a civil szervezetek.

Az Európa a polgárokért programról és a pályázati lehetőségekről bővebb információ elérhető:

HTTP://WWW.TPF.HU/PAGES/CONTENT/INDEX.PHP?PAGE_ID=681

 

Forrás: http://civil.info.hu/
felnőttképzési
engedélyezési szám:
E-001244/2015