Kemény világ vár a tanárokra szeptembertől: jön a tanfelügyelet és az etikai kódex


Több évfolyamon kell az új tantervek alapján tanítani, indul a tanfelügyelet, megalakult a pedagóguskar, és emelkedik a fizetés. Összegyűjtöttük a következő tanév legfontosabb, a tanárokat érintő változásait.

Emelkednek a fizetések

Szeptembertől újra emelkedik a tanárok fizetése: a megígért béremelés 60 százalékát egy évvel ezelőtt kapták meg a pedagógusok. Most a teljes béremelés 10 százalékával emelkednek majd a fizetések, amelyet 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben ugyanilyen mértékű emelés követ majd.

A 3-5 éve pályán lévő, főiskolai végzettségű tanárok bére bruttó 198 ezer forint, a 12-14 éves tapasztalattal rendelkezőké pedig bruttó 232 ezer forint lesz. Az azonos kategóriában lévő, egyetemi diplomával rendelkező pedagógusok bruttó 218 ezer, illetve bruttó 255 ezer forintos fizetésre számíthatnak. A táblázatot - az összes fizetési kategóriával - itt találjátok.

Forrás: Shutterstock

Az alap- vagy mesterdiplomás pályakezdők fizetése 5700-6800 forinttal, a középfokú végzettségűek bruttó bére azonban mindössze 300-400 forinttal emelkedik majd. Erről itt olvashattok.

Indul a tanfelügyelet

A szeptemberben induló tanfelügyelet évente 30 ezer pedagógust ellenőriz majd: a kormányhivatalok szeptember elejéig készítik el a következő tanév beosztását. Az intézményvezetőnek az érintett tanárok órarendjét a tanfelügyelők érkezése előtt tizenöt nappal kell elküldenie a kormányhivatalnak.

A tanfelügyelők megnézik a pedagógiai dokumentumokat, órát látogatnak, és interjút készítenek az intézményvezetővel, illetve a tanárokkal is. Az óralátogatásról itt olvashattok,az interjún várható kérdéseket pedig itt találjátok.

Megkezdi munkáját a pedagóguskar

A Nemzeti Pedagógus Kar az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben pedagógus-munkakörben, közalkalmazottként foglalkoztatottak önkormányzattal rendelkező köztestülete. A karnak minden, állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményben, pedagógus-munkakörben foglalkoztatott tanár automatikusan a tagjává válik.

A kar felállításáról 2013 augusztusában döntöttek, a 125 fős küldöttgyűlés alakuló ülését június közepén tartotta. Elfogadták az alapszabályt, megválasztották a tisztségviselőket. A kar elnöke Horváth Péter, a győri Révai Miklós Gimnázium intézményvezetője lett.

A pedagóguskar ellenőrzi a közösségi szolgálat szervezését, valamint működteti az ehhez kapcsolódó tanácsadó és információs rendszert, véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol a köznevelést és pedagógusképzést érintő jogszabályok megalkotása és módosítása során. Megalkotja alapszabályát, valamint a pedagógusok etikai kódexét, mely dokumentumok a kar működésének jogi kereteit biztosítják. A kar partneri kapcsolatra léphet más szakmai szervezetekkel. 

A kar felállítását a kötelező tagság, illetve a nem nyilvános küldöttválasztás a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) is bírálta.A Nemzeti Pedagógus Karral kapcsolatos összes cikkünket itt találjátok.

Több évfolyamon lép életbe az új kerettanterv

Az új kerettanterveket tavaly, felmenő rendszerben vezették be. A szeptemberben kezdődő tanévben így már az 1-2., 5-6. és 9-10. évfolyamon kell az új tantervek alapján tanítani. A mindennapos testnevelést 2012-ben vezették be, a 2014/2015-ös tanévben az 1-3., az 5-7., illetve a 9-11. osztályban lesz kötelező. A kerettantervekkel kapcsolatos összes cikkünket itt olvashatjátokaz óraszámokat pedig itt nézhetitek meg.

Átalakulhat a Klik

Az új köznevelési államtitkár szerint indokolt volt a közoktatás átszervezését centralizált formában - az összes állami iskolát magába foglaló Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) létrehozásával - végrehajtani, most azonban a napi rutin és hatékonyság érdekében decentralizációra van szükség. Czunyiné Bertalan Judit azt nyilatkozta, áttekintik, mely munkáltatói jogok kerülhetnek az intézményvezetőkhöz, illetve a tankerületi igazgatókhoz. A részleteket itt olvashatjátok.

Az eddigi elnök, Marekné Pintér Aranka időközben közös megegyezéssel távozott a Klik éléről.

Forrás: www.eduline.hu
felnőttképzési
engedélyezési szám:
E-001244/2015