KRAFT - A fejlesztő munka eredményei


Az Országos KID Egyesület a svájci Förderverein cocomo-val, valamint két magyar partnerével, a főpályázó Revita Alapítvánnyal és a CSAT Egyesülettel 2014-ben folytatta a korábban megkezdett módszertani munkát a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése terén.

 A „KRAFT - Kreatív, fejlesztő, gyakorlatorientált módszerek az egyéni fejlesztésben” elnevezésű projekt keretében olyan módszerek és eszközök fejlesztését tűzte ki célul a nemzetközi konzorcium, amelyek a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű emberek munkába állási esélyeit javítják, illetve az őket támogató civil szakmai szolgáltató szervezetek munkáját segítik.     A hazai és svájci módszerek célirányos feltárását és megismerését követő többhónapos fejlesztő munka egy kézzelfogható, jól demonstrálható, megfizethető, ugyanakkor hatékony módszer és a hozzá kapcsolódó eszköz kialakítására, további partnerek bevonásával történő tesztelésére és elterjesztésére fókuszált. A projekt eredményeként kifejlesztett gyakorlatorientált módszer a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű emberek felmérésére, felkészítésére szolgál.    

 

  A KRAFT projekt eredményeként létrehozott KEY módszer keretében három “házépítési” folyamat során felkészült munkaerő-piaci szakemberek kísérik végig 4-5 fős csoportok munkáját. A többnapos folyamatban a – kiscsoportokban dolgozó – álláskeresők LEGO-t, fát, illetve kreatív anyagokat tartalmazó “Kofferekből” állítják össze az előre meghatározott feladatleírások szerinti házakat. A házépítés során a szakemberek a cselekvések közben figyelhették meg a résztvevők szakmafeletti képességeit. A KEY módszer keretében tíz olyan kulcskompetenciával foglalkoznak a szakemberek, amelyek a munkaerőpiacon mind a munkavállalók, mind a munkaadók számára meghatározóak: 1. felelősségvállalás; 2. teljesítőképesség; 3. stresszkezelés; 4. kreativitás; 5. folyamatátlátó képesség; 6. konfliktuskezelés, kritikai kompetencia; 7. kommunikációs képesség; 8. alkalmazkodóképesség, változások kezelése (reziliencia); 9. tanulási képesség; 10. együttműködési képesség. A résztvevők szóban és írásban (egyéni kulcskompetencia-portfolió) is visszajelzést kapnak a kulcskompetenciáikról.

 

      A módszer alkalmazásával a képzésekkel, munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásával, készség- és kompetenciafejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek szolgáltatási kapacitásai bővülnek, ami által munkájuk hatékonysága is egyértelműen növekszik. A szolgáltatások fejlesztésével a célcsoport foglalkoztathatóságának javítása is hatékonyabbá válik, ami hosszabb távon növeli elhelyezkedési és munkamegtartási esélyeiket a munkaerőpiacon. A projekt ily módon kívánja elősegíteni a hátrányos helyzetű célcsoport gazdasági és társadalmi integrációját.      

 

A projekt az országokon belüli társadalmi és gazdasági esélyegyenlőség csökkentése mellett hozzájárul az Európai Unión belüli, államok közötti egyenlőtlenségek csökkentéséhez is, hiszen a határokon átnyúló tapasztalatcsere révén kifejlesztett új, gyakorlatorientált, humán szolgáltatásban alkalmazható módszer alkalmazása és elterjesztése elősegíti Magyarország felzárkózását a vezető európai országokhoz a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci esélyeinek fejlesztése tekintetében.    

 

A "KEY" módszertani anyaga magyar, német és angol nyelven hamarosan elérhető lesz!
felnőttképzési
engedélyezési szám:
E-001244/2015