Munkáltatói kötelezettségek januárban


A bérelszámolóknak év elején komoly feladatot jelent a jogszabályok által előírt igazolások kiadása a munkavállalók részére. Az igazolások kiadásának határideje január 31-e. Összeszedtük, pontosan miket kell kiadni, hogy még legyen idő az előkészítésre.

 

1. Jövedelemigazolás

A munkáltató köteles az adóbevallás teljesítéséhez a jövedelem igazolása céljából összesített jövedelemigazolást kiadni minden munkavállaló részére az adóévben teljesített adóköteles kifizetésekről, juttatásokról. A munkáltatói jövedelemgazolásra az M30-as nyomtatvány szolgál, amely letölthető a NAV honlapjáról. A munkáltatónak az adóhatóság által elkészített nyomtatvánnyal egyezően kell a jövedelemigazolást kiállítani.

Az M30-as igazolás kiadásának határideje az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezése szerint legkésőbb az adóévet követő év január 31-e. Az igazolás átadását igazolni kell. Ha az igazolást nem postai úton küldik meg a magánszemélynek, akkor a munkáltató példányán az átvételt a magánszeméllyel aláírásával kell igazoltatni. Az állami adóhatóság a munkáltató által kiadott igazolás adattartalmát akkor fogadja el valósnak, ha az igazolás megfelel a magánokirat – törvényben meghatározott – formai és tartalmi követelményeinek, ezért a munkáltató által kiadott igazoláson szükséges a cégszerű aláírás.

2. Kifizetői jövedelemigazolás

A nem munkaviszony keretében történő kifizetés esetén a kifizető olyan bizonylatot köteles kiállítani és kifizetéskor a magánszemélynek átadni, amely tartalmazza a magánszemély
 

 • bevételének teljes összegét,
 • a bevétel jogcímét,
 • a személyi jövedelemadó-előleg, illetve adó alapjául szolgáló összeget,
 • a levont adóelőleg, adó összegét,
 • a levonni elmulasztott adóelőleg, illetve adó összegét.

  A kifizető már a kifizetés alkalmával köteles a bevételről szóló igazolást a magányszemélynek kiadni, de ha ez év közben bármilyen ok miatt nem történt meg, azt pótolni kell legkésőbb az adóévet követő január 31-ig. A kifizető által ugyanazon magánszemélynek történő többszöri kifizetésről január 31-ig összevont igazolást is ki kell állítani. A kifizetések jogcímeit az összevont igazoláson jövedelemfajtánként el kell különíteni.

  3. Járulékigazolás

  A foglalkoztatónak egyéni nyilvántartásának tartalmával egyezően járulékigazolást kell kiadnia a biztosított felé az adózáshoz szükséges jövedelemigazoláshoz csatoltan a tárgyévet követő év január 31-éig. Ezt az igazolást a biztosítással járó jogviszony év közben történő megszűnése esetén is ki kell adni soron kívül. Tartalmazza mind a tárgyévre, mind a tárgyévtől eltérő időre levont járulékokat, és járulékalapokat, például, ha bírói ítélet alapján több évre visszamenőleg munkabért kell kifizetni

  VÁLTOZTAK A SZABÁLYOK
  Változtak a jövedelemigazolás szabályai 2015-től, az egészségbiztosítás szabályainak módosulása miatt.Korábban kötelező volt a munkaviszony megszűnésével vagy megszüntetésével egy időben megcsinálni a munkáltatónak a jövedelemigazolást, és a volt munkavállalónak odaadni. Ez a jogszabály-módosítások hatására úgy változott, hogy csökkentsék a cégekre nehezedő adminisztrációs terheket, hogy csak a munkavállaló kérelmére kell kiállítani ezt a jövedelemigazolást.Amennyiben valamilyen támogatás (például terhességi gyermekágyi segély) iránti kérelem miatt szükséges az igazolás, de azt a munkáltató nem, vagy hiányosan tölti ki, akkor az igazolás a NAV-tól is kérhető, hogy a jogosult nehogy elessen a támogatástól.
 • Forrás: hrportal.hu
  felnőttképzési
  engedélyezési szám:
  E-001244/2015