Az EMMI pályázati felhívása „Civil Információs Centrum” cím elnyerésére


A magyar civil szektor nélkülözhetetlen szerepet tölt be a közjót szolgáló feladatok ellátásában, a különböző lakossági csoportok esélyegyenlőségének biztosításában, a társadalmi szolidaritás megerősítésében, az életminőség elemeinek biztosításában, a közéleti értékek fejlesztésében, a demokrácia kiteljesítésében.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény) 51. § (1) bekezdése szerint a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése érdekében civil információs centrumokat (továbbiakban CIC) működtet.

A Civil törvény 51. § (2) bekezdése szerint a civil információs centrumok nyilvános pályázat útján kiválasztott civil szervezetek. 2014. december 31-én megszűnt a jelenlegi CIC-ek címviselési joga, mert véget ér az a két és fél év hosszúságú határozott időtartam, amikor a korábbi nyílt pályázat alapján 19 megyei és egy fővárosi civil szervezet birtokolta a CIC címet.

A pályázat célja, hogy a pályázó civil szervezetek a pályázati felhívásban foglalt feltételek teljesítése esetén a CIC címet elnyerhessék. A CIC-ek által ellátandó feladatkör aktualizálásának eredményeképpen – az eddigi feladatokon túl – elvárások kerültek meghatározásra a civil szervezetek érdekvédelmének biztosítása, a közmunkaprogram sikerességének elősegítése és a civil szervezetek hazai- és európai uniós pályázatokon való sikeres részvételének biztosítása érdekében.

A pályázat benyújtásának határideje 2015. január 25.

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikus úton, a cic@emmi.gov.hu e-mail címre megküldve nyújtható be.

A Pályázati adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható meg. A részletes pályázati feltételeket „Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása „Civil Információs Centrum” cím elnyerésére” című pályázati felhívás tartalmazza, amely itt letölthető.

(Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság)

Forrás: kormany.hu
felnőttképzési
engedélyezési szám:
E-001244/2015