Megújuló hallgatói mozgalom – Jogszabály módosítást szorgalmaz a HÖOK


Elfogadták és együttesen aláírták a hallgatói érdekképviseleti rendszer működésére vonatkozó normákat összegyűjtő Etikai Chartát és a választásokat egységesen szabályozó alapelveket tartalmazó Választási Kódexet a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának szombati Közgyűlésén. A HÖOK a felsőoktatásért felelős államtitkársághoz fordul az elfogadott választási alapelvekhez igazodó jogszabály-módosításokért.

A 2015. január 1-jével tisztségbe lépő Gulyás Tibor elnöki beszámolója mellett két – a hallgatói érdekképviseletek jövőjét tekintve – kiemelkedő napirendi pontja volt a HÖOK közgyűlésnek: az egyik az elmúlt hónapokban a tagönkormányzatokkal és a HÖOK különböző testületeivel együttműködve kidolgozott Etikai Chartáról, a másik pedig a Választási Kódexről szóló döntés volt.

„Az Etikai Chartában szereplő megállapításokat a hallgatói érdekképviseletet ellátó hallgatók magukra kötelezőnek ismerik el. A dokumentumban megfogalmazott elvárások ismerete és betartása lehetővé teszi az egységesen vallott értékek érvényesülését, a Választási Kódex pedig elősegíti az érdekképviseleti testületek átlátható szervezeti működését.” – fejtette ki Gulyás Tibor a Közgyűlésen született döntésekkel és határozatokkal kapcsolatban.

A Választási Kódex intézkedési javaslatai között szerepel, hogy a vezető tisztségviselő egyszer legyen újraválasztható, a tanulmányait szüneteltető – passzív – hallgató pedig ne rendelkezzen választójoggal, továbbá tisztségviselői mandátumát csak az aktív jogviszony idejére tölthesse be. A HÖOK szorgalmazza az elektronikus alapon történő választás lehetőségét, s ezzel egyidejűleg kéri, hogy a felsőoktatásért felelős illetékes államtitkárság teremtse meg ennek feltételeit egy elektronikus választási lebonyolító rendszerrel.

Az Etikai Charta kimondja többek között, hogy a hallgatói közéletben részvevők tartsák tiszteletben az emberi méltóságot, mutassanak példát, törekedjenek toleráns, nyílt és becsületes együttműködésekre, lépjenek fel a visszaélésekkel szemben, hallgatói rendezvény során pedig fordítsanak kiemelt figyelmet a biztonsági, egészségügyi előírások és a kulturált szórakozás kereteinek betartására és betartatására.

„A vezető tisztségviselők tevékenysége, magatartása alapvetően meghatározza az irányításuk alá tartozók munkavégzését és emellett intézményüket is képviselik. A normák, értékek, valamint a szabályozások keretek közé rendezésével a tagok bármilyen kifogásolható tett vagy viselkedés esetén számon kérhetőek, és ezáltal az esetleges szankcionálás is egyértelműen kivitelezhetővé válik. Etikai vétség esetén pedig a vezető köteles a felsőoktatási intézmény vezetőit értesíteni.” – tette hozzá a HÖOK elnöke. Az Etikai Charta, a Választási Kódex, és az Intézkedési javaslatok ITT érhetőek el.

 

Forrás: hook.hu
felnőttképzési
engedélyezési szám:
E-001244/2015