Elindult a „Jövőformáló” című Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásával megvalósuló projektünk


Elindult 2015. március 1-jén „Jövőformáló” pályaválasztást támogató rendszer kialakítása fogyatékos és egészségkárosodott fiatalok számára” elnevezésű projektünk.

A Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásával 2015. március 1-jén elindult NCTA-2015-10974-D kódszámú „Jövőformáló” pályaválasztást támogató rendszer kialakítása fogyatékos és egészségkárosodott fiatalok számára” elnevezésű projektünk.

A projekt az Országos KID Egyesület, Szigetvári Kultúr –és Zöld Zóna Egyesület valamint Új Perspektíva Regionális Egyesület parnerségében valósul meg.

A projekt időtartama 14 hónap, melynek kezdete 2015. március 1-je, vége pedig 2016. április 30.

Az elnyert támogatás összege: 47.623,19 Euro

A projekt rövid távú célja, hogy a K+F+I alapján kialakításra kerüljön a fogyatékos és egészségkárosodott fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek számára egy komplex, fenntartható pályaválasztási rendszer és ehhez kapcsolódó módszertan. Megyénként 1-1 civil, alternatív szolgáltató szervezetből álló hálózat kialakításával biztosítani a területi esélyegyenlőséget. A kidolgozott módszertan a képzési tananyag alapján e szervezek felkészítése és képzése, majd a hálózaton keresztül a célcsoporthoz tartozó fiatal bevonásával a rendszer modellezése. Fontos cél az összes érintett, tágabban pedig a teljes társadalom érzékenyítése.

Hosszú távú céljai a projektnek, hogy a fogyatékkal, tartós betegséggel élő fiatalok is a társadalom önálló tagjaivá válva aktív munkaerőként megkeressék a fenntartásukhoz szükséges anyagi javakat, megfelelő életminőséget biztosítsanak maguknak, növekedjen az önbecsülésük és személyiségi jegyeik közül az erősségek kerüljenek előtérbe. A fogyatékos, tartósan beteg fiataloknak minél szélesebb körben egyéni képességeik fogyatékosságuk függvényében biztosítva legyen a legmagasabb szakképesítés megszerzésének lehetősége és a munkaerő-piacon való megmaradáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás lehetősége. A fogyatékos és egészségkárosodott fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek szakmai munkájának fejlesztése és általa e fiatalok élethelyzetének javítása, jövőjük megalapozása, társadalmi, szociális biztonságuk elősegítése.

A projekt közvetlen célcsoportjai azok a civil, alternatív szolgáltatást nyújtó intézmények, a fogyatékos-ügy, pályaválasztás területéről, akik közül kiválasztása kerül 1-1 szervezet, amely elsajátítja a módszertant.

Közvetett célcsoportjai a 13-20 év közötti fogyatékkal élő vagy tartós betegséggel küzdő fiatalok, valamint speciális tanintézetek, szociális intézmények, munkaügyi központok, szakigazgatások, egészségügyi szervezetek és nevelési tanácsadók.

A projektről további információkat kaphat:

E-mail: orszagoskidegyesulet@gmail.com
Tel: 06-52-597-110
felnőttképzési
engedélyezési szám:
E-001244/2015