Nemzetközi tréning beszámoló-Király Lászlótól


A projekt: “iNEETiative - Holistic Approach to Youth at Risk and in NEET situation” (14157) Helyszíne: Bukarest, Románia Időpontja: 2015.május 19-23.

2014 őszén csatlakoztam küldő szervezetemhez, az Országos KID Egyesülethez (OKIDE), de szakmai együttműködésünk évekkel korábbra nyúlik vissza, hiszen már 2011 óta foglalkozom fiatalokkal: kezdetben munkaerő-piaci tanácsadóként, majd ifjúságpolitikai szaktanárként igyekeztem aktívan elősegíteni a fiatalok egyes társadalmi problémáinak megoldását – különösen a fiatal munkanélküliek kapcsán. Volt szerencsém számos ifjúságpolitikai tréningen részt venni, illetve az ifjúság egyes problémáit célzó projektek kidolgozásában is segédkeztem.

A nevezett tréning középpontjában a sem az oktatási rendszerben, sem pedig a munkaerő-piacon jelen nem lévő (NEET) fiatalok problémáira való válaszkeresés állt a szektorközi együttműködés segítségével. Mivel személyes érdeklődésem és az OKIDE fő céljai egybe estek jelen tréning témájával, sikeresen pályáztam a részvételre.

A szervezet tagjaként a program során szerzett értékes tapasztalatokat és jövőbeli nemzetközi együttműködési szándékot leginkább tematikus szemináriumok tartásával (az OKIDE tagszervezetei számára), illetve ifjúsági projektek (csereprogramok, nem formális oktatási programok stb.) készítésében és lebonyolításában tudom majd leginkább kamatoztatni.

A nevezett tréningre 18 európai nemzet 32 formális és informális szakértője az ifjúsági munka, az oktatás és az munkaerő-piac területéről (plusz szakmailag elismert trénerek) jött össze Bukarestben, Románia fővárosában, hogy közösen keressék és fejlesszék a különféle szektorközi együttműködés leghatékonyabb formáit a NEET fiatalok helyzetének javítása érdekében. A tapasztalatok kölcsönös megosztása, az egyes „jó gyakorlatok” (best practice) egymással való megismertetése mellett jövőbeli együttműködési formák kialakítására is lehetőség nyílt.

A szeminárium alkalmával az alapvető fogalmak tisztázását követően azonosítottuk és feltártuk a NEET fiatalok problémáit különös tekintettel a szervezeteink tevékenységére, megismerhettük a romániai helyzet e területen lévő „sajátosságait” két őket célzó projekt

Parada Romaniahttps://www.facebook.com/parada.romania

Remeshhttps://www.facebook.com/remesh.socialware) segítségével, majd kidolgoztunk egy-egy közös akciótervet a probléma lokális és nemzetközi orvoslása érdekében. Végezetül általános információkat kaptunk a munkánkat segítő eszközökről (Erasmus+, SALTO, Europe for Citizens, Council of Europe, Youth Gurantee Programme). A tréning közös és folyamatos napi értékelése mellett önreflexióra is volt lehetőségünk.

Természetesen a „munka” mellett volt idő játékos közösségépítő gyakorlatokra, a „nemzetközi piknik” alkalmával közelebb kerülhettünk egymás kultúráihoz, valamint Bukarestet is felfedeztük egy szervezett városnéző túra, illetve a „free night” szekció keretében. Mindannyian azzal vettünk búcsút közel egy hét együtt töltött idő után, hogy nemcsak a további szakmai együttműködésekre igyekszünk fókuszálni, hanem a kialakult emberi kapcsolatainkat is ápolni fogjuk.

Záró gondolatként bátran kijelenthetem, hogy – miként eddig – továbbra is ajánlom az Erasmus+ programokon való részvételt ismerőseimnek és a célcsoportunk tagjai számára, hiszen az interkulturális közös tanulási folyamat mellett kiváló alkalom egy-egy ilyen szeminárium arra, hogy fejlődhessen a személyiségünk és a különféle társas kompetenciánk.
felnőttképzési
engedélyezési szám:
E-001244/2015