Letölthetővé vált honlapunkról is a FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE- című elemző tanulmány


A Tanulmányt összeállította és szerkesztette Szellő János a Pécsi Tudományegyetem címzetes docense. Az Országos KID Egyesület, a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesülettel és az Új Perspektíva Regionális Egyesülettel partnerségben, 2015. március 1 - 2016. április 30. között valósítja meg NCTA-2015-10974-D kódszámú "Jövőformáló’ Pályaválasztást támogató rendszer kialakítása fogyatékos és egészségkárosodott fiatalok számára” elnevezésű projektjét, a Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásával. A projekt célja, hogy kialakításra kerüljön a fogyatékkal élő, és egészségkárosodott fiatalokkal, pályaorientációval foglalkozó civil szervezetek számára egy olyan modell és módszertan, amely elősegíti az e célcsoporthoz tartozó fiatalok életpályájának megalapozását és hozzájárul a szervezetek meglévő szakmai tudásának bővítéséhez.

Magyarországon a 13-25 év közötti fogyatékos fiatalok száma meghaladja a 22 000, míg a legalább 6 hónapja beteg fiataloké eléri az 60 000 főt. Körükben magas a korai iskolaelhagyók száma, szakiskolai lemorzsolódásuk meghaladja a 40%-ot. Nem alakult ki számukra egy meghatározó pályaválasztási, pályaorientációs rendszer. A speciális problémákra szerveződött intézmények, szervezetek a fiatal elsődleges akadályozó tényezőire koncentrálnak és jellemzően magas színvonalú munkát végeznek. Az olyan kiegészítő szolgáltatásokra viszont, mint a pályaorientáció/pályaválasztás nincs megfelelő kapacitásuk. Viszonylag zárt világot alkotnak, ahová külső speciális szolgáltatások nehezen juthatnak be. E mellett azok a fogyatékos és tartósan egészségkárosodással élő fiatalok is hátrányban vannak, akik normál iskolarendszerben tanulnak, ahol a pályaorientáció hozzáférhető, de nem tudja komplex módon kezelni az egyéni egészségi, pszichés/mentális problémáikat. További meghatározó tényező a munkavállalás és annak bizonytalansága. A projekt szükségességét alátámasztja a társadalmi, gazdasági hasznosság, az egyén önmegvalósító képessége, a holisztikus szemlélet, az empowerment, a munkaerő-piaci esélyegyenlőség. A speciális szakiskolák zömét az értelmi fogyatékosok iskolája adja. A fogyatékosság típusát jellemző igen nagy eltérés látható a speciális szakiskolák és a készségfejlesztő, valamint az előkészítő szakiskola megkülönböztetésében is, az integrált oktatás sok hiányossággal bír. A projekt nemzetközi aktualitása az EURÓPA 2020 programhoz kapcsolódó Európai Fogyatékosügyi Stratégia (2010-2020), amely hangsúlyozza a képességfelméréshez és a pá- lyaorientációhoz kapcsolódó szolgáltatások, az erre épülő képzés, és munkaerő-piaci ismeretek jelentőségét, egységesen hozzáférhetővé tételét. Kiemelten kezeli a fogyatékos fiatalokhoz kapcsolódó pályaválasztást elősegítő szolgáltatási rendszerek és hálózatok fejlesztését. Jelen tanulmányunk áttekintő módon vizsgálja, mutatja be a pályaorientáció az életpályatanácsadás helyzetét a fogyatékos és tartósan egészségkárosodással élő fiatalok körében, felhasználva egy átfogó empirikus kutatás tapasztalatait is.

A tanulmány az alábbi linken érhető el: https://drive.google.com/file/d/0B9cD0N5JvGaYbElFS2pLWmpNN00/view
felnőttképzési
engedélyezési szám:
E-001244/2015