„Jövőformáló” -fogyatékkal élő és egészségkárosodott fiatalok pályaválasztásának elősegítése egy értéktudatos jövőért


Sikeresen zárult a „Jövőformáló pályaválasztást támogató rendszer kialakítása fogyatékos és egészségkárosodott fiatalok számára” (NCTA-2015-10974-D) elnevezésű projekt, amely az Országos KID Egyesület, Szigetvári Kultúr– és Zöld Zóna Egyesület és az Új Perspektíva Regionális Egyesület partnerségében valósult meg 2015. március 1. és 2016. április 30 között, a Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásával.

 A program célja, a fogyatékos és egészségkárosodott fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek szakmai munkájának fejlesztése, az érintett fiatalok élethelyzetének javítása, jövőjük megalapozása, társadalmi, szociális biztonságuk elősegítése. Mindezt országos megmozdulások, workshopok, akciónapok, képzés és egyéb programok segítették. 

Megvalósult a „Fogyatékos és egészségkárosodott fiatalok pályaorientációjának elősegítése” című képzés, amelynek keretében a megyei szinten bevont Aktív Pontok munkatársai, a képzés gyakorlati elemeként kipróbálhatták a módszertant. Pályaválasztási tanácsadásban részesítettek megyénként minimum 10 fő fogyatékkal, vagy egészségkárosodással élő 13-25 év közötti fiatalt, a tapasztalatokról pedig az április 25-26-i tapasztalatátadó workshopon, és zárókonferencián számoltak be a képzésben résztvevők. A képzésen is felhasznált tananyag a „Kézikönyv a fogyatékos és egészségkárosodott fiatalok pályaorientációjának elősegítésére” című munka, és ez ehhez tartozó Módszertani Segédanyag, amelyet Dr. Szilágyi Klára és Szellő János közösen írt és szerkesztett.

A tananyag online is megtalálható az Országos KID Egyesület honlapján, a következő linken: https://drive.google.com/file/d/0B9cD0N5JvGaYS2Y0c2FrQ3VKY28/view 

A módszertan elkészítését egy országos kutatás, és egy Elemző Tanulmány létrejötte előzte meg, melyet Szellő János állított össze és szerkesztett. A tanulmány itt érhető el: https://drive.google.com/file/d/0B9cD0N5JvGaYbElFS2pLWmpNN00/view

 

A zárórendezvény, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karával társszervezésben valósult meg.  A konferenciát Kutseráné Pernyéz Zsuzsanna, az Országos KID Egyesület alelnöke, illetve Dr. Zádori Iván, dékánhelyettes nyitotta meg. Ezt követően Dr. Juhász Péter az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Fogyatékosságügyi Főosztályvezetője a fogyatékosság általános helyzetét mutatta be előadásában, kitérve az egészségügy, az oktatás, a foglalkoztatás, a szociális szolgáltatások és akadálymentesítés lehetőségeire. „A cél az önrendelkező, aktív fogyatékkal élők támogatása, egy önálló életvitelt segítő szolgáltatási környezet kialakítása és egy befogadó társadalom ösztönzése”- hangsúlyozta Dr. Juhász Péter.

Ezután Mudri Krisztina, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara- Oktatási és Képzési Igazgatóság képviseletében beszélt a jelenlévőknek a pályaorientáció jogszabályi, intézményi hátteréről, a várható fejlesztésekről.

Dr. Szilágyi Klára, a Gödöllői Szent István Egyetem professzora és a módszertani kézikönyv egyik szerzője a pályaorientáció jövőjéről, folyamatáról és tartalmi jellemzőiről beszélt részletesen. „Nem mindegy, hogy olyan generációk nőnek fel, akik tudják, hogy mit akarnak elérni, vagy olyanok, akiket irányítani lehet, akiknek nincsenek céljaik. Számomra a pályaorientáció azt jelenti, hogy az utóbbit elkerüljük.”- fogalmazott a professzor asszony. 

Dr. Takács Judit, az Országos KID Egyesület elnöke a „Jövőformáló” projekt eredményeiről számolt be, míg Dr. Cseh Judit, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi adjunktusa a fiatalok pályaorientációs helyzetéről beszélt a jövőformáló kutatás tükrében.  

Szellő János, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense, és a módszertani kézikönyv, valamint a helyzetfeltáró kutatási szakaszban létrejött elemző tanulmány szerzője, pedig a kidolgozott pályaorientációs módszertani alapokkal ismertette meg a résztvevőket.

A rendezvény utolsó etapjában az Aktív Pontok mutatkoztak be, illetve beszéltek a képzés gyakorlati szakaszáról. Végül a képzésben résztvevők ünnepélyes keretek között átvehették a sikeres végzést tanúsító igazolásaikat, amelyeket Szellő János adott át.

A rendezvény sajtótájékoztatóval, és az ALTERNATÍV MUNKAERŐPIAC- Fejezetek a munkatudományi, munkaerő-piaci kutatásokból 2008-2015. című könyv bemutatójával zárult. 
felnőttképzési
engedélyezési szám:
E-001244/2015