A ”KEY”-módszer bemutatása


A módszer segítségével a résztvevők megtudhatják, hogy mely készségek és képességek az erősségeik, megismerhetik munkaértékeiket, munkaérdeklődésüket. Megismerhetik saját cselekvéseik hatékonyságát, valamint reflektálhatnak saját cselekvéseikre és megindokolhatják döntéseiket. A szakemberek pedig megfigyelhetik, beazonosíthatják a résztvevők egyes kulcskompetenciáit, érthetően átadják a kulcskompetenciákkal kapcsolatos megfigyeléseiket, tudatosítják a résztvevők egyéni kulcskompetenciáinak jelentőségét, illetve a munkavállalásban játszott szerepét, segítséget nyújthatnak a munkáltatók számára az adott pozícióra leginkább megfelelő munkatárs kiválasztásában. A projekt utolsó szakaszában egy olyan programot készítettünk elő a partnerekkel, amely hosszútávon is segítséget nyújt a fiataloknak, és melynek keretein belül még több szakember kipróbálhatja a módszert, a munkáltatók megtalálhatják a számukra leginkább megfelelő munkatársat, a fiatalok pedig megismerhetik erősségeiket, gyengeségeiket és ezen ismeretek tudatában indulhatnak állást keresni.

3.2. A folyamat keretei

A „KEY” módszer komplex, meghatározott cselekvéssorozatból álló, öt nap alatt lebonyolítható csoportos módszer, mely elsősorban a kulcskompetenciák strukturált megfigyelésre, dokumentált értékelésére szolgál. A csoportmunka alapjának megteremtését és a kulcskompetenciák beazonosítását célzó első napot követően a résztvevők három napot töltenek gyakorlati munkával. Mindhárom nap egy-egy „koffer”, illetve az abban található elemek, eszközök adják a munkájuk alapját, továbbá az a feladatleírás, amelyet a csoportvezetőtől kapnak. Mindhárom nap „házépítés” zajlik; a három napon egymástól eltérő a rendelkezésre álló „alapanyagok” mennyisége és minősége, a házépítéshez kapott utasítások részletessége, illetve az egyéni és csapatmunka aránya. A csoportvezető a házépítési tevékenységben nem vesz részt, a munka során a kulcskompetenciák megfigyelését és azok rögzítését végzi. Az ötödik napon a tevékenységek feldolgozása, a megfigyelt kulcskompetenciákkal kapcsolatos értékelés és visszajelzés zajlik.

Csoport létszáma: 4-5 fő

A módszer megköveteli a csoporttagok állandó és folyamatos részvételét!

A módszer több csoporttal egy időpontban abban az esetben alkalmazható, ha a 2., 3. és 4. napon a napok teljes hosszában megoldható a csoportok elkülönítése, és elkerülhető a tapasztalatok megosztása a csoportok között. Az 1. és az 5. nap több csoporttal is lebonyolítható (összesen maximum 20 fő). A csoportok közötti személycsere nem megengedett!

Csoportvezetés: 1-2 fő képzett szakember

A csoportvezetésre alkalmas szakemberekkel kapcsolatos elvárásokat a 0 fejezet rögzíti. A csoportok aktív feladatmegoldása alatt a csoportvezető megfigyeléseket végez és rögzíti azokat.

Több csoport esetében minden csoportnak saját csoportvezetőre van szüksége.

A csoportvezető személye a módszer alkalmazása alatt nem cserélhető.

 

3.3.A megvalósítás menete

 

3.3. 1. NAP – „Bevezetés”

Cél: Az egész heti csoportmunka megalapozása, illetve a kulcskompetenciák beazonosítása:

- Ismerkedés, bemutatkozás

- Csapatépítés, együttműködés megalapozása

- Bizalom kiépítése

- Motiváció erősítése

- Csoportszabályok rögzítése

- Általános irányelvek ismertetése, tisztázása (lásd 0 fejezet)

- Kulcskompetenciák a munkaerőpiacon; a módszerrel megfigyelt kulcskompetenciák beazonosítása

- A csoportvezető szerepének tisztázása, a megfigyelés tárgyának, módjának ismertetése, tisztázása

- Fotó és video felvételek készítésének egyeztetése (beleegyező nyilatkozatok kitöltése)

- A heti program operatív tudnivalóinak (időkeretek, helyszín, szünetek stb.) ismertetése

- A módszer bemutatása (tárgya, célja, kimenete – a kofferek tartalmának és a tevékenységek ismertetése nem megengedett)

- A hét során elérni kívánt célok rögzítése.

 

 

Tevékenység: A csoportvezető által a csoport adottságait, képességeit és jellemzőit figyelembe véve választott gyakorlatok, feladatok.

Eszközök: A csoportvezető által választott tevékenységek lebonyolításához szükséges eszközök. A csoportmunka bemutatására különösen alkalmas (és a későbbiekben jól hivatkozható) a csoportmunkák különböző formáit bemutató kisfilmek megtekintése és megvitatása.

Infrastrukturális feltételek: Minimum 20 m2-es terem, amely biztosítja a szabad mozgást, illetve elegendő teret a csoportvezető által választott tevékenységek lebonyolításához; 1 db internet elérhetőséggel ellátott számítógép (PC vagy notebook); fotó és / vagy videofelvétel készítésére alkalmas eszköz.

 

Szünetek: A csoport szükségleteinek és igényeinek megfelelően, de kétóránként legalább egyszer 20 perc, illetve egy alkalommal legalább 1 órás ebédszünet ajánlott. A szünetben a munka folytatása nem megengedett!

 

 

3.3. 2. NAP – „LEGO®-KOFFER”

LEGO®-koffer sajátossága: Nagy számú, apró LEGO®-elemekből pontos, részletes útmutatás alapján házépítés, illetve sorozatgyártás

Cél: A LEGO®-koffer felhasználásával a kapcsolódó feladatleírásoknak megfelelő tevékenységek lebonyolítása közben a kulcskompetenciák megfigyelése és a megfigyelések rögzítése.

Tevékenység:

Délelőtt: „LEGO®-koffer 1. feladatleírás” dokumentumban foglalt tevékenységek megvalósítása

 

A délelőtti és a délutáni munka között – a csoportvezető megítélése alapján megfelelő időpontban, a csoporttagok bevonásával vagy anélkül – a délelőtt folyamán megépített házakat vissza kell bontani, az elemeket vissza kell rakni a LEGO®-kofferbe.

 

Délután: „LEGO®-koffer 2. feladatleírás” dokumentumban foglalt tevékenységek megvalósítása

Eszközök: „LEGO®-koffer tartalom” dokumentumban rögzített eszközök

Stratégiai egyeztetés: A stratégiai egyeztetés a munka teljes felfüggesztésével jár, időtartama kb. 5 perc. Stratégiai egyeztetésre a csoportvezető megítélése alapján, a csoport sajátosságait figyelembe véve kerül sor, annak megfelelő gyakorisággal, amennyiben szükség van rá. Az egyeztetés lebonyolítható a csoportvezető személyes (de passzív) jelenlétében, illetve a személy jelenléte nélkül – ez elsősorban a helyi tréneri szakmai szabályok, másrészt a csoportvezető megítélésétől függ.

 

A stratégiai egyeztetés alatt elsősorban a következő kérdésekre koncentrálnak a résztvevők:

- Milyen stratégiát követtünk eddig és milyet fogunk ezután?

- Milyen szerepek jelentek meg a csoportban és ki milyen szerepet vállal ezután?

 

A csoportvezető az egyeztetés eredményét nem véleményezi, csak tudomásul veszi.

 

Csoportvezetői beavatkozás lehetősége:

A csoportvezető nem avatkozhat be a csoport munkájába; az aktivitás megkezdését követően nem válaszolhat a csoporttagok kérdéseire, és semmilyen módon (sem viselkedésével, sem szóbeli kommunikációval) nem befolyásolhatja a csoport által végzett munkát.

 

Kompetenciák megfigyelése: A résztvevők által végzett tevékenység során a csoportvezető szakember folyamatosan jegyzetet készít a megfigyelőlap segítségével (lásd 6. számú melléklet – Megfigyelőlap), az abban meghatározott szempontok szerint.

 

Értékelés, visszajelzés:

A csoportvezető az egyes munkaszakaszok végén (minimálisan a két feladatleírásban rögzített tevékenységek elvégzését követően) tart értékelést, visszajelzést. Ennek során elsősorban a csoporttagok reflektáltnak saját és egymás munkájára vonatkozóan. A nap közbeni értékelés, visszajelzés 10-15 perc időtartamú, a nap végén tartott értékelés, visszajelzés 30-45 perc időtartamú.

 

Az értékelés, visszajelzés témakörei elsősorban:

- Végzett munka hatékonysága.

- Végzett munka és eredmények minősége.

- Kulcskompetenciák megjelenése, használata.

 

 

Infrastrukturális feltételek:

Minimum 20 m2-es terem; résztvevőnkként 1-1,5 m2 munkafelület (asztal); a résztvevők számának megfelelő szék; 1 db internet elérhetőséggel ellátott számítógép (PC vagy notebook); fotó és / vagy videofelvétel készítésére alkalmas eszköz.

 

Szünetek: A csoport szükségleteinek és igényeinek megfelelően, de kétóránként legalább egyszer 20 perc, illetve egy alkalommal legalább 1 órás ebédszünet ajánlott.

A szünetben a munka folytatása nem megengedett!

 

3.3. 3. NAP – „FA-KOFFER”

Fa-koffer sajátossága: Kis számú, különböző méretű, lyukakkal ellátott MDF lapokból egy darab házat felépítése, sorozatgyártás előkészítése.

Cél: A Fa-koffer felhasználásával a kapcsolódó feladatleírásnak megfelelő tevékenységek lebonyolítása közben a kulcskompetenciák megfigyelése és a megfigyelések rögzítése.

Tevékenység: „Fa-koffer feladatleírás” dokumentumban foglalt tevékenységek megvalósítása

Eszközök: „Fa-koffer tartalom” dokumentumban rögzített eszközök

 

Stratégiai egyeztetés: A stratégiai egyeztetés a munka teljes felfüggesztésével jár, időtartama kb. 5 perc. Stratégiai egyeztetésre a csoportvezető megítélése alapján, a csoport sajátosságait figyelembe véve kerül sor, annak megfelelő gyakorisággal, amennyiben szükség van rá. Az egyeztetés lebonyolítható a csoportvezető személyes (de passzív) jelenlétében, illetve a személy jelenléte nélkül – ez elsősorban a helyi tréneri szakmai szabályok, másrészt a csoportvezető megítélésétől függ.

 

A stratégiai egyeztetés alatt elsősorban következő kérdésekre koncentrálnak a résztvevők:

- Milyen stratégiát követtünk eddig és milyet fogunk ezután?

- Milyen szerepek jelentek meg a csoportban és ki milyen szerepet vállal ezután?

 

A csoportvezető az egyeztetés eredményét nem véleményezi, csak tudomásul veszi.

Csoportvezetői beavatkozás lehetősége: A csoportvezető alapvetően (következő bekezdésben említett kivételektől eltekintve) nem avatkozhat be a csoport munkájába; az aktivitás megkezdését követően nem válaszolhat a csoporttagok kérdéseire, és semmilyen módon (sem viselkedésével, sem szóbeli kommunikációval) nem befolyásolhatja a csoport által végzett munkát.

A csoportvezető – leghamarabb az ebédszünetet követően – abban az esetben

avatkozhat be a csoport munkájába, amennyiben a csoportnak még mindig nincs a házépítésre vonatkozóan konkrét elképzelése, terve; illetve a csoportmunka hosszabb ideje (kb. 10-15 perc) stagnál, a csoport semmiképp nem tud tovább lépni.

 

A beavatkozás lehetséges formái (a csoportvezető a megítélése alapján leginkább alkalmas beavatkozást választja):

- Fotó átadása, amely a kész házat ábrázolja (egy fotó a földszintről, egy fotó a teljesen felépített házról).

- A tevékenység megakadását feloldó információ megosztása (pl. Az oszlopok nem a lépcső megépítésére szolgálnak; a legnagyobb elem nem a ház oldalfala stb.)

 

Kompetenciák megfigyelése: A résztvevők által végzett tevékenység során a csoportvezető szakember folyamatosan jegyzetet készít a megfigyelőlap segítségével (lásd 6. számú melléklet – Megfigyelőlap), az abban meghatározott szempontok szerint.

 

Értékelés, visszajelzés: A csoportvezető az egyes munkaszakaszok végén (minimálisan két alkalommal, a délelőtti munkát követően, illetve a feladatleírásban rögzített tevékenységek elvégzését követően) tart értékelést, ad visszajelzést. Ennek során elsősorban a csoporttagok reflektáltnak saját és egymás munkájára vonatkozóan. A nap közbeni értékelés, visszajelzés 10-15 perc időtartamú, a nap végén tartott értékelés, visszajelzés 30-45 perc időtartamú.

 

 

Az értékelés, visszajelzés témakörei elsősorban:

- Végzett munka hatékonysága.

- Végzett munka és eredmények minősége.

- Kulcskompetenciák megjelenése, használata.

 

Infrastrukturális feltételek: Minimum 20 m2-es terem; 1 db körbeállható, 1-1,5 m2-es asztal munkafelületként; 1 db egyéb asztal a nem használt elemek, anyagok tárolására; a résztvevők számának megfelelő szék; 1 db internet elérhetőséggel ellátott számítógép (PC vagy notebook); fotó és / vagy videofelvétel készítésére alkalmas eszköz.

 

Szünetek: A csoport szükségleteinek és igényeinek megfelelően, de kétóránként legalább egyszer 20 perc, illetve egy alkalommal legalább 1 órás ebédszünet ajánlott. A szünetben a munka folytatása nem megengedett!

 

3.3. 4. NAP – „KREATÍV-KOFFER”

Kreatív-koffer sajátossága: Különleges, szokatlan anyagokból saját házak építése szabadon, minimális instrukció alapján; az elkészített házakból város építése; egy kiválasztott saját házhoz kapcsolódó prezentáció.

 

Cél: A Kreatív-koffer felhasználásával a kapcsolódó feladatleírásoknak megfelelő tevékenységek lebonyolítása közben a kulcskompetenciák megfigyelése és a megfigyelések rögzítése.

Tevékenység:

 „Kreatív-koffer 1. feladatleírás” dokumentumban foglalt tevékenységek megvalósítása

 „Kreatív-koffer 2. feladatleírás” dokumentumban foglalt tevékenységek megvalósítása

 „Kreatív-koffer 3. feladatleírás” dokumentumban foglalt tevékenységek megvalósítása. (Ráhangolódásként, a feladat értelmezésének elősegítésére jól használható egy terméket, például mobiltelefont reklámozó, prezentáló kisfilm megtekintése és megvitatása.)

 

Eszközök: „Kreatív-koffer tartalom” dokumentumban rögzített eszközök

Stratégiai egyeztetés: Nincs. (A feladatleírások által tartalmazott egyeztetési lehetőségen kívül!)

Csoportvezetői beavatkozás lehetősége: A csoportvezető nem avatkozhat be a csoport munkájába; az aktivitás megkezdését követően nem válaszolhat a csoporttagok kérdéseire, és semmilyen módon (sem viselkedésével, sem szóbeli kommunikációval) nem befolyásolhatja a csoport által végzett munkát.

 

Kompetenciák megfigyelése: A résztvevők által végzett tevékenység során a csoportvezető szakember folyamatosan jegyzetet készít a megfigyelőlap segítségével (lásd 6. számú melléklet – Megfigyelőlap), az abban meghatározott szempontok szerint.

 

Értékelés, visszajelzés: A csoportvezető az egyes munkaszakaszok végén (három alkalommal, az egyes szakaszok tevékenységének elvégzését követően) tart értékelést, visszajelzést. Ennek során elsősorban a csoporttagok reflektáltnak saját és egymás munkájára vonatkozóan. A nap közbeni értékelés, visszajelzés 10-15 perc időtartamú, a nap végén tartott értékelés, visszajelzés 30-45 perc időtartamú.

 

Az értékelés, visszajelzés témakörei elsősorban:

- Végzett munka hatékonysága.

- Végzett munka és eredmények minősége.

- Kulcskompetenciák megjelenése, használata.

 

Infrastrukturális feltételek: Minimum 20 m2-es terem; résztvevőnkként 1-1,5 m2-es asztal munkafelületként; 1 db egyéb asztal a közösen használható elemek, anyagok tárolására; 1 db minimum 3 m2-es munkafelület a közös város felépítéséhez; felület a prezentációk bemutatására; a résztvevők számának megfelelő szék; 1 db internet elérhetőséggel ellátott számítógép (PC vagy notebook); fotó és / vagy videofelvétel készítésére alkalmas eszköz.

Szünetek: A csoport szükségleteinek és igényeinek megfelelően, de kétóránként legalább egyszer 20 perc, illetve egy alkalommal legalább 1 órás ebédszünet ajánlott. A szünetben a munka folytatása tilos!

 

3.3. 5. NAP – „Zárás”

Cél: Az egész heti csoportmunka értékelése, illetve a kulcskompetenciákkal kapcsolatos visszajelzések:

- Munka hatékonysága

- Csoportmunka során választott stratégiák és szerepek, azok változása

- Három házépítési folyamat értékelése

- Kulcskompetenciákkal kapcsolatos tapasztalatok összegyűjtése

- Kulcskompetenciákra vonatkozó önértékelés és csoporton belüli visszajelzések

- Kulcskompetenciákra vonatkozó szóbeli visszajelzés a csoportvezetőtől a résztvevők számára (csoportos vagy egyéni formában, a csoportvezető megítélése szerint)

- A közös munka lezárása, az írásbeli értékelés átvételi formájának tisztázása

 

Tevékenység: A csoportvezető által a csoport adottságait, képességeit és jellemzőit figyelembe véve választott feladatok, tevékenységek. Fontos az eredmények vizualizálása! Amennyiben a csoportról készült fotó, illetve kisvideo, azok (illetve bizonyos részeik) megtekintése hasznos lehet.

 

Eszközök: A csoportvezető által választott feladatok, tevékenységek lebonyolításához szükséges eszközök.

 

Infrastrukturális feltételek: Minimum 20 m2-es terem, amely biztosítja a szabad mozgást, illetve elegendő teret a csoportvezető által választott tevékenységek lebonyolításához; 1 db internet elérhetőséggel ellátott számítógép (PC vagy notebook); fotó és / vagy videofelvétel készítésére alkalmas eszköz.

Szünetek: A csoport szükségleteinek és igényeinek megfelelően, de kétóránként legalább egyszer 20 perc, illetve egy alkalommal legalább 1 órás ebédszünet ajánlott. A szünetben a munka folytatása nem megengedett!

 

3.4. Általános irányelvek

A következő általános irányelveket a módszer lebonyolításának teljes időtartama alatt be kell tartani. Az irányelvek „horizontálisan” értelmezendők, a különböző napok során nem változnak, a módszer minden résztvevőjére egyformán vonatkoznak.

 

A KEY módszer lebonyolításának általános irányelvei:

- A koffer tartalmát nem ismerhetik meg a résztvevők hamarabb, mint ahogyan az aktuális napon megkapják a kapcsolódó feladatokat.

- Minden feladatleírást egy példányban kap meg a csoport.

- A feladatok, tevékenységek megkezdése előtt fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy minden résztvevő számára világos legyen a feladat leírása.

- A feladatleírásban rögzített tevékenységeket el kell végezni (nincs kihagyható tevékenység!), illetve a kért eredményt a rögzített időtartamon belül el kell készíteni.

- A módszer teljes időtartama alatt a résztvevők rendelkezésére áll 1 db internet elérhetőséggel ellátott számítógép (PC vagy notebook), amelyet saját igényeik, ötleteik alapján szabadon használhatnak a kapott feladatok végrehajtása során.

- A módszer teljes időtartama alatt a résztvevők rendelkezésére áll több különböző méretű papír, illetve ceruza, toll és színes filcek annak érdekében, hogy bármikor jegyzetet, tervet, vagy egyéb vizuális ábrázolást készítsenek saját ötleteik, igényeik alapján.

- Minden kofferhez kapcsolódóan az eszközök első használata során fel kell hívni a figyelmet a kapcsolódó balesetvédelmi szempontokra.

- A csoportvezető az aktivitás megkezdését követően nem válaszolhat a csoporttagok kérdéseire, és semmilyen módon (sem viselkedésével, sem szóbeli kommunikációval) nem befolyásolhatja a csoport által végzett munkát.

(Az első nap az irányelvek csoporttal való ismertetése, tisztázása, megtárgyalása nem elhagyható! )

Ezt a módszert adtuk át a Visegrádi 4-ek országaiban működő partnerszervezeteinknek, ezáltal egy olyan közös tudással gazdagodott mindegyik partnerszervezetünk, amely adaptálható lesz a mindennapi tevékenységeikbe. A "KULCS-KÉP" - módszer a projekt megvalósulását követően egy közös módszerré vált, ezzel egyedivé téve együttműködésünket és a későbbi közös munkavégzésünket.
felnőttképzési
engedélyezési szám:
E-001244/2015