A „KULCS-KÉP Rapid” Tematika


Programunk első szakaszában megismertettük Partnerszervezeteink szakembereivel a "KEY" módszert, majd egy néhány napos tréning keretén belül lehetőséget adtunk a szakembereknek arra, hogy megszerezhessék a megfelelő tudást a "KULCS-KÉP Rapid" - módszerről, amit később alkalmazni is tudnak mindennapi munkavégzésük során. Az ehhez szükséges eszközöket, dokumentációkat, egyéb segédanyagokat, információkat minden Partnerünk számára rendelkezésre bocsátottuk, elszállítottuk. A projekt második szakaszában a szakemberek,- akik már rendelkeztek a megfelelő tudással a "KULCS-KÉP Rapid"–ról, kipróbálták saját országaikban a módszert, majd tapasztalataikat, saját országukon belül megbeszélték a fiatalokkal és más szakemberekkel is, eleget téve a multiplikátori tevékenységnek.

„KULCS-KÉP Rapid” Tematika

A módszertan ideálisan 15 fős csoporttal alkalmazható.

Ismerkedés a munkaerőpiac témával

40 perc

Munkaerő-piaci kulcskompetenciák beazonosítása, értelmezése

50 perc

SZÜNET

perc

A KULCS-KÉP RAPID módszer, mint a kulcskompetenciák vizsgálatának eszköze

60 perc

Beszámoló, értékelés

30 perc

 

-          Ismerkedés a munkaerőpiac témával (40 perc)
Célja, hogy a résztvevő fiatalok felkészüljenek a közös munkára, hallják a kulcsszavakat, használt fogalomrendszert és kialakuljon a csoportkohézió.

 

 

 

-          Munkaerő-piaci kulcskompetenciák beazonosítása, értelmezése (50 perc)
Célja, hogy a résztvevő fiatalok megismerkedjenek a 10 legfontosabb kulcskompetenciával, és azokat értelmezni tudják. Beszélgetünk velük arról, hogy szerintük, és valójában mi a kulcskompetencia fogalma.

 

-          A „KULCS-KÉP Rapid” módszer, mint a kulcskompetenciák vizsgálatának eszköze (60 perc)

a)      Egy önértékelési kérdőívet kiosztunk a résztvevőknek. Megkérjük Őket, hogy az előző részek ismeretében, az Önértékelésem 1. oszlopban pontozzák magukat 1-10-ig. Majd tegyék el a lapot, mert később szükség lesz rá, a módszertan kipróbálását követően. (5 perc)

b)     Kulcs-kép módszertan (55 perc): A teremben helyezzünk el 3 különböző helyen 3 nagyobb asztalt, és minden asztalhoz 5 széket.  A terem öt különböző pontjára helyezzük ki jól látható helyre az 5 munkakör feliratát.

c)      Kérjük meg a csoportot, hogy álljanak oda a számukra legszimpatikusabb munkakör feliratához. Minden munkakörhöz kizárólag 3 fő állhat, nem lehet több, és kevesebb sem.

d)     Ezután megkérjük a 3 építésvezetőt, hogy minden munkakörből válasszanak 1 főt. Így kialakul a 3 brigád. Megkérjük Őket, hogy üljenek le a számukra legszimpatikusabb asztalhoz.

e)      Ezután nézhetik meg a koffereket, és az útmutatókat. Majd az útmutatók, és feladatleírások alapján megkezdődik az építkezés.

 

A trénerek elsősorban azt figyelik, hogy hogyan viselkednek a csoporttagok a munkakörükben, a 10 kulcskompetencia vonatkozásában.

-          Beszámoló, értékelés (30 perc)

 

a)      Minden csapatnak közösen meghallgatjuk a beszámolóját az építkezésről, melyet a minőségellenőr prezentál. Valamint meghallgatjuk a hirdetését a házeladáshoz, melyet a marketing menedzser prezentál.

 

b)      Ezután átbeszélünk közösen néhány kérdést:

- Hogyan érezték magukat a munkakörükben?

- Jól választottak-e munkakört, vagy szívesebben csináltak volna mást?

- Szerintük hogyan jelentek meg az építkezés során a kulcskompetenciák?

 

c)      Adhatnak visszajelzéseket egymásnak az építkezés kapcsán, illetve a trénerek is adhatnak visszajelzéseket nekik arról, amit az építkezés során tapasztaltak.

Így a feladattal a gyakorlatban is érzékelhetővé válik, hogy mennyire fontosak a kulcskompetenciák, és hogyan jelennek meg a mindennapokban, illetve egy közös munka során.

 

d)     A trénerek megkérik a csoporttagokat, hogy ismét vegyék elő a kérdőíveket, és most a feladat után is töltsék ki, a második oszlopot, magukra vonatkoztatva. (5 perc)
Majd beszélnek néhány percet arról közösen, hogy kinek változtak az értékei jelentősen, és mi ennek az oka.

Ezen módszertanra épülő képzési programunkat, a módszertan átadását, a hozzájuk tartozó eszközökkel együtt, Lengyelországban, Szlovákiában és a Cseh Köztársaságban egyaránt megvalósítottuk.
felnőttképzési
engedélyezési szám:
E-001244/2015